Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Pályázatok Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között2011. január 1-jétől hatályos
2011. július 1-jétől hatályos


2011 július 1-jétől érvényes

Közlemény – Egyes adatmódosítási kérelmek és megállapított szerződésszegések kezelésének rendjéről
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. április 20-án általános érvényű határozatot hozott a Médiatanács és jogelődje, az ORTT által meghirdetett pályázati eljárásokban kedvezményezetté nyilvánítottak által benyújtott adatmódosítási kérelmek és megállapított szerződésszegések kezelésének rendjéről.
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa általános érvénnyel úgy dönt, hogy a pályázati felhívásokban előírt, illetve az adott pályázati eljárásban alkalmazott támogatási szerződésekben rögzített véghatáridők (befejezési, beszámolási, bemutatási, forgalombahozatali és készrejelentési) módosítására irányuló kérelem esetében hozzájárulását adja a kérelmezett módosítás Alap által, hivatalból való elfogadásához abban az esetben, ha
 • a kedvezményezett a támogatott időszak alatt első alkalommal, még az eredetileg vállalt véghatáridő lejártát megelőzően kérelmezi a részletesen indokolt módosítást,
 • a hosszabbítás időtartama nem haladja meg a 12 hónapot,
 • a módosítás elfogadása a támogatási cél pályázati kérelem szerinti megvalósítását (elkészítését) nem veszélyezteti, továbbá
 • a műsorszám készítését támogató pályázati eljárásoknál a bemutató médiaszolgáltató nyilatkozatában továbbra is vállalja a kedvezményezett által – az eredetileg vállaltnál későbbi időpontra – elkészített műsorszám televíziós bemutatását és egyúttal nyilatkozik az új bemutatási véghatáridőről is.

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa általános érvénnyel úgy dönt, hogy a műsorszám készítését támogató pályázati eljárások esetében hozzájárulását adja a médiaszolgáltató személyének módosítására irányuló kérelem Alap által, hivatalból történő elfogadásához azzal a feltétellel, ha
 • a bemutatást vállaló új médiaszolgáltató a pályázati felhívásban előírt kötelező feltételek mindegyikének megfelel,
 • legalább ugyanolyan méretű ellátottsági területre vonatkozó médiaszolgáltatási jogosultsággal (országos, körzeti, helyi) rendelkezik, és 
 • a műsorszám televíziós bemutatását az új médiaszolgáltató írásos nyilatkozatában vállalja.

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa általános érvénnyel úgy dönt, hogy a TVÁLLANDÓ és a RÁDIÓÁLLANDÓ elnevezésű pályázati eljárásokban hozzájárulását adja minden olyan adásba kerülés idejét érintő módosítási kérelem Alap által, hivatalból történő elfogadásához, amelynél megállapítható, hogy
 • a műsorszám megvalósul vagy megvalósult,
 • az adásba kerülés napja és/vagy időpontja – a kérelemben indokoltak alapján esetileg vagy a továbbiakban állandó jelleggel megváltozott,
 • a változás nem veszélyezteti a pályázati felhívásban és a pályázati kérelemben rögzített támogatási célt.

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa általános érvénnyel úgy dönt, hogy amennyiben a műsorszám készítésére irányuló pályázati eljárások megvalósítása során a kedvezményezett a műsorszám tartalmi terveire vonatkozó dokumentumokban (szinopszis, rendezői koncepció, forgatókönyv stb.) foglaltaktól történő eltérést kezdeményezi, abban az esetben hozzájárulását adja a kérelem Alap által, hivatalból történő elfogadásához azzal a feltétellel, ha
 • a kedvezményezett az eltérést megindokolja,
 • az eltérés a műsorszám szakmai és/vagy művészi színvonalát nem csökkenti, és
 • a bemutató médiaszolgáltató az eltérés ellenére bemutatási szándékát írásban kifejezetten megerősíti.

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa általános érvénnyel úgy dönt, hogy a műszaki fejlesztésre vonatkozó pályázati eljárásokban a beszerzendő egyes eszközök bruttó árának a pályázati felhívásban meghatározott minimum összeg alá csökkenése miatt beadott kérelem Alap által, hivatalból történő elfogadásához, amennyiben
 • a kedvezményezett által beszerzett eszköz – funkcióját tekintve – megfelel az eredetileg tervezett eszközre vonatkozóan a fejlesztési tervben megjelölt célnak, feladatnak, így a fejlesztés műszaki színvonala nem csökken, és
 • a kedvezményezett az eltérést a kérelemben megfelelően indokolta.

6.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa felhatalmazza az Alapot, hogy ha a műsorszám készítését támogató pályázati eljárások keretében megkötött támogatási szerződések esetében – amennyiben az adásba kerülést igazoló műsorújság benyújtásának késedelme meghaladja a „türelmi időként” meghatározott 30 napot, úgy – az alábbiakban felsorolt, a kedvezményezett részére megítélt támogatás adott %-ának megfelelő mértékű kötbér összegét a médiaszolgáltató kedvezményezettől követelje vissza, illetve amennyiben a kedvezményezett és a bemutató médiaszolgáltató nem azonos, úgy a médiaszolgáltatótól követelje:
 • 31-60 nap késedelem esetében a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,1%-ának,
 • 61-90 nap késedelem esetében a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,2%-ának, 
 • 91-120 nap késedelem esetében a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,3%-ának,
 • 121-150 nap késedelem esetében a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,4%-ának, 
 • 151 napos és azt meghaladó időtartamú késedelem esetén pedig a kedvezményezett részére megítélt támogatás 0,5%-ának
megfelelő mértékű kötbért.

7.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy a kötelező adatoktól való eltérést nem szankcionálja, a beszámolót (készrejelentést) az Alap hivatalból elfogadhatja, amennyiben
 • a kedvezményezett által összeállított beszámoló (készrejelentés) ellenőrzése során megállapítható, hogy a kedvezményezett eltért az értesítésben elfogadott ráfordításérték és/vagy tételes költség összegétől,
 • a módosítást nem a költségkategóriák összegei közötti átcsoportosítás eredményezte, és
 • az eltérést a kedvezményezett megfelelően megindokolta.

8.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa általános érvénnyel úgy dönt, hogy
 • amennyiben korábban az ORTT, mint a Médiatanács jogelődje általános érvényű határozatban kinyilvánította, hogy a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az adott szerződésszegés miatt pénzügyi szankciót nem kíván alkalmazni, abban az esetben
 • az ilyen típusú szerződésszegések együttes előfordulása esetén felhatalmazza az Alapot, hogy a beszámolót (készrejelentést) fogadja el, s így a megállapított szerződésszegések miatt – a korábbi általános érvényű határozatok alapján – pénzügyi szankciót nem alkalmaz
előző hír következő hír


-
-
-
Készítette: Dolphinet