Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Pályázatok Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között2011. január 1-jétől hatályos
2011. július 1-jétől hatályos


2011 július 1-jétől érvényes

A pályázat kódja: NPREZSI2008
A pályázat kiírásának dátuma: 2007-11-14 10:07:00
A pályázat beadásának dátuma: 2007. 12. 13.,2008.01.17., minden tárgyhó 17-e


Közlemény

2008.augusztus 28.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én pályázati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók 2008. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

Az ORTT 2008. augusztus 28-án hozott döntésével a pályázati eljárást

a nem nyereségérdekelt televíziós és a nem nyereségérdekelt rádiós műsorszolgáltatók tekintetében is, egyben a teljes pályázati eljárást lezárta.

 

 

Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázati kérelmekről az Alap a honlapján (www.alap.ortt.hu) nyújt tájékoztatást.


Közlemény - 2008. 07.14.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én pályázati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók 2008. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

Az ORTT 2008. július 2-án hozott döntésével a pályázati eljárást

a nem nyereségérdekelt rádiós műsorszolgáltatók tekintetében

forráshiány miatt lezárja.

 


 

Közlemény - 2008. május 20.

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én pályázati felhívást bocsátott ki a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók 2008. évi havi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

 

A Testület 2008. május 13-ai döntése alapján a nem nyereségérdekelt rádiós műsorszolgáltatók részére elkülönített keretösszegből fennmaradó 385.720 Ft-ot a nem nyereségérdekelt kisközösségi rádiós műsorszolgáltatók részére átcsoportosítja.

A döntés értelmében a pályázati eljárás soron következő fordulójától (6. forduló) a nem nyereségérdekelt szektor támogatására az alábbi keretösszegek állnak rendelkezésre:

 

a fennmaradó keretösszeg nem nyereségérdekelt televíziók

a fennmaradó keretösszeg nem nyereségérdekelt rádiók

a fennmaradó keretösszeg kisközösségi nem nyereségérdekelt rádiók

9.169.937 Ft

0 Ft

5.898.320 Ft

 

A pályázati felhívás további pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 


Közlemény - 2008. április 24.

 

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én pályázati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók 2008. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

Az ORTT 2008. április 22-én hozott döntésével a pályázati eljárást

valamennyi közműsor-szolgáltató műsorszolgáltató tekintetében

forráshiány miatt lezárja.

A nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók vonatkozásában a pályázati eljárás a felhívásban rögzítettek szerint zajlik.

 


 

Közlemény

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én pályázati felhívást bocsátott ki a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók 2008. évi havi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

 

A Testület 2008. március 5-ei döntése alapján a nem nyereségérdekelt rádiós műsorszolgáltatók részére elkülönített keretösszegből a nem nyereségérdekelt kisközösségi rádiós műsorszolgáltatók részére további 10.000.000 Ft-ot átcsoportosít.

 

A döntés értelmében a pályázati eljárás soron következő fordulójától (4. forduló) a nem nyereségérdekelt szektor támogatására az alábbi keretösszegek állnak rendelkezésre:

 

a fennmaradó keretösszeg nem nyereségérdekelt televíziók

a fennmaradó keretösszeg nem nyereségérdekelt rádiók

a fennmaradó keretösszeg kisközösségi nem nyereségérdekelt rádiók

25.341.085 Ft

5.985.720 Ft

10.000.000 Ft

 

A pályázati felhívás további pontjai változatlanul hatályban maradnak.


 

Közlemény

2008. január 23.

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én pályázati felhívást bocsátott ki a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók 2008. évi havi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

 

A Testület 2008. január 23-ai döntése alapján a nem nyereségérdekelt rádiós műsorszolgáltatók részére elkülönített keretösszegből a nem nyereségérdekelt kisközösségi rádiós műsorszolgáltatók részére 10.000.000 Ft-ot átcsoportosít.

 

A döntés értelmében a pályázati eljárás soron következő fordulójától (2. forduló) a nem nyereségérdekelt szektor támogatására az alábbi keretösszegek állnak rendelkezésre:

 

a fennmaradó keretösszeg nem nyereségérdekelt televíziók

a fennmaradó keretösszeg nem nyereségérdekelt rádiók

a fennmaradó keretösszeg kisközösségi nem nyereségérdekelt rádiók

49.021.908 Ft

31.385.720 Ft

10.000.000 Ft

 

A pályázati felhívás további pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 


 

KÖZLEMÉNY

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én pályázati felhívást bocsátott ki a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói és közműsor-szolgáltatói jogosultsággal rendelkező és azt gyakorló magyarországi műsorszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2008. január 1-je és 2008. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

 

A Testület 2007. január 9-ei döntésével a pályázati felhívás 7. (b) pontját a következőképpen módosította:

 

7. (b) A jelen eljárásban a második fordulóban a beadási határidő 2008. január 17., a további fordulók beadására nyitva álló idő tárgyhó 17. napja.

Amennyiben tárgyhó 17. napja nem kedd, szerda avagy csütörtöki napra esik, avagy nem munkanap, úgy tárgyhó 17. napját megelőző csütörtöki nap.

 

 

A pályázati felhívás további pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 

A pályázat kódja: NPREZSI2008

A pályázat kiírásának dátuma: 2007. november 14.

KÖZLEMÉNY

 

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján

 

pályázati felhívást bocsát ki

a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók támogatására.

A pályázati eljárás célja a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói és közműsor-szolgáltatói jogosultsággal rendelkező és azt gyakorló magyarországi műsorszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2008. január 1-je és 2008. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

 

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2007. december 13-a, a karácsonyi és újévi ünnepek miatti ügyfélfogadási rendre tekintettel a második beadási határnap 2008. január 10-e. Minden további forduló beadási határnapja tárgyhó 2-a.

A pályázati felhívás és a kötelező mellékletei átvehetők a Műsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci u. 16/b., IV. emelet, telefon:327-2020) hétfőtől csütörtökig 9 és 17, pénteken 9 és 14 óra között valamint megtalálhatók a Műsorszolgáltatási Alap honlapján (http://alap.ortt.hu).

 

A pályázati eljárás ügyintézője Prókai Kiss Zsuzsanna (tel: 327-2014).


 


Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)bruttó pályázati díj (Ft)
1125000018 75023 438
1250001250000037 50046 875
2500001500000075 00093 750
500000110000000125 000156 250
1000000120000000250 000312 500
2000000140000000500 000625 000
4000000180000000800 0001 000 000
80 000 001felett1 000 0001 250 000
-
-
-
Készítette: Dolphinet