Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Pályázatok Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között2011. január 1-jétől hatályos
2011. július 1-jétől hatályos


2011 július 1-jétől érvényes

A pályázat kódja: TVÁLLANDÓ2009
A pályázat kiírásának dátuma: 2009-04-24 10:09:00
A pályázat beadásának dátuma: 2009.05.26., 2009. 07.30., 10.27.


Közlemény - 2010. január 21.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. §-ának (2) bekezdése alapján 2009. április 24-én pályázati felhívást bocsátott ki A) televíziós közéleti magazinműsor, B) televíziós hírműsor, és kulturális magazinműsor készítésének 2009. évi támogatására.

Az ORTT 2010. január 20-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta.


 

Közlemény - 2009. november 2.

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. §-ának (2) bekezdése alapján 2009. április 24-én pályázati felhívást bocsátott ki A) televíziós közéleti magazinműsor, B) televíziós hírműsor (mely tartalmazhat sportműsort is), és kulturális magazinműsor készítésének 2009. évi támogatására.

A pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett Pályázati Kérelmek adatai:

 

kategória

beérkezett pályázatok száma

az ORTT-től igényelt támogatás összege

keretösszeg

„A"

23 darab

56.396.800 Ft

35.000.000 Ft

„B"

19 darab

89.766.200 Ft

55.000.000 Ft

összesen:

42 darab

146.163.000 Ft

90.000.000 Ft


Közlemény - 2009. szeptember 11.

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület által 2009. április 24-én televíziós közéleti magazinműsor, televíziós hírműsor (mely tartalmazhat sportműsort is), és kulturális magazinműsor készítésének 2009. évi támogatására kibocsátott Pályázati eljárás második fordulójának határidőmódosításai

Közlemény

Az Országos Rádió és Televízió Testület a 2009. szeptember 9-én hozott határozatával a televíziós közéleti magazinműsor, televíziós hírműsor (mely tartalmazhat sportműsort is), és kulturális magazinműsor készítésének 2009. évi támogatására meghirdetett Pályázati eljárás második fordulójában a Pályázati felhívás

-       IV. számú mellékletének B) IX. b) pontját az alábbiak szerint módosította:

„A Bírálóbizottság ajánlását a második beadási fordulóban 2009. szeptember 18-áig teszi meg."

-        IV. számú mellékletének B) X. b) pontját az alábbiak szerint módosította:

„Az ORTT a második beadási fordulóban az Bírálóbizottság ajánlása alapján a beérkezett pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról 2009. szeptember 30-áig dönt."

 

A pályázati felhívás további pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 


Közlemény - 2009. augusztus 6.

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. §-ának (2) bekezdése alapján 2009. április 24-én pályázati felhívást bocsátott ki A) televíziós közéleti magazinműsor, B) televíziós hírműsor (mely tartalmazhat sportműsort is), és kulturális magazinműsor készítésének 2009. évi támogatására.

A pályázati eljárás második fordulójában 46 darab Pályázati Kérelem érkezett be.

Az ORTT-től igényelt támogatás együttes összege: 181.237.000 forint.

 

 

Kiemelten fontos közlemény - 2009. július 2. 

Az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 82. §-ának (1) bekezdése alapján az adó mértéke

2009. július 1-jétől az adó alapjának 25 százalékára emelkedett.

Mindez akként befolyásolja az Országos Rádió és Televízió Testület által meghirdetett pályázati eljárásokban fizetendő pályázati díjakat, hogy - 2009. július 1-je után - a változatlanul maradó nettó pályázati díjakat is a megemelkedett mértékű áfa terheli.

A fizetendő pályázati díjak az alábbiak szerint alakulnak:

az igényelt támogatás alsó határa (Ft)

az igényelt támogatás felső határa (Ft)

a pályázati díj (Ft)

1

1 250 000

18 750 + ÁFA

1 250 001

2 500 000

37 500 + ÁFA

2 500 001

5 000 000

75 000 + ÁFA

5 000 001

10 000 000

125 000 + ÁFA

10 000 001

20 000 000

250 000 + ÁFA

20 000 001

40 000 000

500 000 + ÁFA

40 000 001

80 000 000

800 000 + ÁFA

80 000 001

felett

1 000 000 + ÁFA

 


 Közlemény

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. §-ának (2) bekezdése alapján 2009. április 24-én pályázati felhívást bocsátott ki A) televíziós közéleti magazinműsor, B) televíziós hírműsor, és kulturális magazinműsor készítésének 2009. évi támogatására.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. június 17-ei döntése értelmében a pályázati felhívás IV. számú Melléklet B.) IX.) a.) pontját az alábbiak szerint módosította:

A Bírálóbizottság ajánlását az első beadási fordulóban 2009. június 24-éig teszi meg.


Közlemény - 2009. június 19.
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület általános érvénnyel úgy dönt, hogy APEH igazolásként minden pályázati eljárásában elfogadja a pályázók által benyújtásra kerülő nyomtatott formátumú, vagy elektronikus úton kiállított APEH igazoláson és VPOP igazoláson, az APEH-VPOP együttes nemleges adóigazoláson túlmenően az APEH www.apeh.hu internetes honlapján elérhető, az adózók köztartozásmentes adatbázisából a pályázók által kinyomtatott és becsatolt kivonatot is.


Közlemény - 2009 . június 19.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a 2009. április 24-én televíziós közéleti magazinműsor, televíziós hírműsor (mely tartalmazhat sportműsort is), és kulturális magazinműsor készítésének 2009. évi támogatására kibocsátott Pályázati Felhívást (TVALLANDO2009) a 2009. június 17-én meghozott döntésével akként módosította, hogy a Pályázati Felhívás III. számú Melléklet A./1./g.) pontjának, valamint a IV. számú Melléklet A./III./1/e.) pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezte.

 

A Pályázati Felhívás további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A pályázati eljárással kapcsolatos, egyéb információkat a módosított Pályázati Felhívás , és a Pályázati Kérelem tartalmazzák.


Közlemény - 2009. június 8.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a 2009. április 24-én televíziós közéleti magazinműsor, televíziós hírműsor (mely tartalmazhat sportműsort is), és kulturális magazinműsor készítésének 2009. évi támogatására kibocsátott Pályázati Felhívást (TVALLANDO2009) a 2009. június 04-i döntésével harmadik beadási fordulóval egészítette ki.

 

A harmadik fordulóhoz kapcsolódó támogatott időszak 2010. február 1-jétől 2011. január 31-ig tart. A pályázatok beadási napja a harmadik beadási fordulóban 2009. október 27. napja.

 

A pályázati eljárás harmadik fordulójával kapcsolatos, egyéb információkat a kiegészített Pályázati Felhívás , és a Pályázati Kérelem tartalmazzák.


 

Közlemény

Tájékoztató adatok a helyi vagy körzeti műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező televíziós műsorszolgáltatók A) televíziós közéleti magazinműsor, B) televíziós hír- és kulturális magazinműsorai készítésének támogatására 2009. április 24-én kibocsátott pályázati felhívás első fordulójára beérkezett pályázati kérelmekről

Tájékoztató adatok

Tájékoztató adatok a helyi vagy körzeti műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező televíziós műsorszolgáltatók A) televíziós közéleti magazinműsor, B) televíziós hír- és kulturális magazinműsorai készítésének támogatására 2009. április 24-én kibocsátott pályázati felhívás első fordulójára 51 pályázati kérelem érkezett be.

Az ORTT-től kért támogatás összesen: 181 739 000 Ft.Közlemény

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. § (2) bekezdése alapján

pályázati felhívást bocsát ki

magyarországi helyi és körzeti műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező televíziós műsorszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor illetve televíziós hír- és kulturális magazinműsor készítésének támogatására.

Az eljárás során a pályázatokat a Műsorszolgáltatási Alap az alábbi napokon 9 és 17 óra között veszi át

az első fordulóban 2009. május 26-án, kedden,

a második fordulóban 2009. július 30-án, csütörtökön.

A pályázati felhívás és a kötelező mellékletei átvehetők a Műsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci u. 16/b., IV. emelet, telefon: 327-2020) hétfőtől csütörtökig 9 és 17, pénteken 9 és 14 óra között valamint megtalálhatók a Műsorszolgáltatási Alap honlapján (http://www.alap.ortt.hu/).

 

A pályázati eljárás ügyintézője Jakus Szilvia (tel: 327-2012).


KIEMELTEN FONTOS KÖZLEMÉNY

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a 2009. évben meghirdetett pályázati eljárásokban az előző évek gyakorlatától eltérően a szerzői- és szomszédos jogdíjfizetési kötelezettség igazolásán és az APEH igazoláson túlmenően további, a Pályázati felhívás I. számú Mellékletében szereplő igazolások beszerzése is szükséges az érvényes és teljes pályázat benyújtásához.

- a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) által kibocsátott 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a Pályázónak a vámhatóságnál nyilvántartott adó-, és vámtartozása nincs (a külön VPOP igazolás beszerzését kiválthatja az APEH-nál beszerezhető nemleges Együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak az együttes adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és a vámhatóságnál nyilvántartott adó-, és vámtartozása nincs);

- a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebben kibocsátott igazolása arról, hogy a Pályázónak nincs fennálló adó, illetve illetéktartozása.

 

Tehát a Pályázati Felhívás I. Mellékletében szereplő, kötelezően csatolandó Nyilatkozat mellékleteként az alábbi igazolások benyújtása szükséges:

- a közös jogkezelő szervezetek (ARTISJUS, MAHASZ-MSZSZ-EJI, FILMJUS, HUNGART) 30 napnál nem régebben kibocsátott igazolásai arról, hogy a Pályázónak irányukban nincsen jogdíj-tartozása.

- az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 30 napnál nem régebben kibocsátott - igazolása arról, hogy a Pályázónak irányában nincsen adó- illetve járuléktartozása, vagy

- nemleges együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak az együttes adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és a vámhatóságnál nyilvántartott adó-, és vámtartozása nincs

- amennyiben a Pályázó nem nemleges együttes adóigazolást nyújt be, úgy a VPOP 30 napnál nem régebben kibocsátott igazolása arról, hogy a Pályázónak nincs fennálló tartozása

- a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebben kibocsátott igazolása arról, hogy a Pályázónak nincs fennálló adó, illetve illetéktartozása
Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)bruttó pályázati díj (Ft)
1125000018 75023 438
1250001250000037 50046 875
2500001500000075 00093 750
500000110000000125 000156 250
1000000120000000250 000312 500
2000000140000000500 000625 000
4000000180000000800 0001 000 000
80 000 001felett1 000 0001 250 000
-
-
-
Készítette: Dolphinet