Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Pályázatok Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között2011. január 1-jétől hatályos
2011. július 1-jétől hatályos


2011 július 1-jétől érvényes

A pályázat kódja: NPREZSI2011
A pályázat kiírásának dátuma: 2011-01-28 13:42:00
A pályázat beadásának dátuma: 2011. március 2., tárgyhó 2. napja


KÖZLEMÉNY

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Területe 2011. július 1-jével elköltözik Váci utcai telephelyéről (FONTANA IRODAHÁZ) a Magyar Rádió Pollack Mihály téri épületébe.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az NPREZSI2011 kódjelű pályázati eljárásban 2011. július 1-jét követően a pályázatok benyújtására az Alap új címén, a 1088 Budapest Pollack Mihály tér 10. földszinti átvételi asztalánál van lehetőség.

A költözés miatt a Pályázati Felhívás IV.) 1.) pontja az alábbiak szerint változik:

1.) A pályázatot 2011. július 1-jét követően 1 eredeti nyitott (kizárólag papír alapú) és 6 zárt (papír alapú, vagy elektronikus hordozón rögzített) másolati példányban, a szükséges mellékletekkel ellátottan kell benyújtani a következő helyen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10.

A Pályázati Felhívás VI.) 1.) pontja az alábbiak szerint változik:

1.) A pályázatokat a pályázati eljárás első fordulójában a Pályázati Felhívás közzétételének napjától 2011. március 2-áig lehet benyújtani, azt követően pedig minden hónap 2. napjáig, de legkésőbb 2011. október 2-áig, illetve egyéb, az átvételre vonatkozó Médiatanács általi döntés közzétételének napjáig. Az Alap a pályázatokat folyamatosan, minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között előzetes bejelentkezés alapján (amennyiben az utolsó beadási határnap munkaszüneti nap lenne, vagy nem beadási nap, úgy a soron következő azon munkanapon, mely egyúttal beadási nap is) fogadja 2011. július 1-jét követően a következő címen: 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10.
KÖZLEMÉNY

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tájékoztatja a NPREZSI2011 kódjelű pályázati eljárással kapcsolatban a Pályázókat, hogy a pályázati eljárás ügyintézője Prókai-Kiss Zsuzsanna (e-mail: prokaikiss.zsuzsanna@mtva.hu; tel: 327-2014).
A pályázat kódja: NPREZSI2011
A pályázat kiírásának dátuma: 2011 január 28.
A pályázat beadásának határnapjai: 2011. március 2. tárgyhó 2. napja

 

KÖZLEMÉNY


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 137. §-ának (1) bekezdése illetve az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 112/2011. (I.19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján

pályázati felhívást bocsát ki

a közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók) 2011. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói és közműsor-szolgáltatói) jogosultsággal rendelkező és azt gyakorló magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2011. március 2-a, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó 2-a.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Alap a pályázatokat folyamatosan, minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között  előzetes bejelentkezés alapján fogadja.
Az Alap egy napon legfeljebb 20 darab pályázatot átvételét vállalja.

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Kérelem és a kötelező mellékletei átvehetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci u. 16/b., IV. emelet, telefon:327-2020) hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 9 és 14 óra között valamint megtalálhatók a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap honlapján (http://www.mtva.hu).

A pályázati eljárás ügyintézője Gáborjányi-Szentmiklósy Eszter (tel: 327-2044).

Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)bruttó pályázati díj (Ft)
1125000018 75023 438
1250001250000037 50046 875
2500001500000075 00093 750
500000110000000125 000156 250
1000000120000000250 000312 500
2000000140000000500 000625 000
4000000180000000800 0001 000 000
80 000 001felett1 000 0001 250 000
-
-
-
Készítette: Dolphinet